De nieuwe baas van Mirjam* gedraagt zich als een hork. Hij geeft haar voortdurend kritiek, klopt zichzelf veelvuldig op de borst en laat haar zelden uitpraten. Het ergste vindt zij nog dat hij in vergaderingen haar ideeën presenteert, alsof het zijn eigen ideeën zijn.  Met haar vorige baas kon ze goed opschieten. Ze heeft met haar nieuwe baas al van alles geprobeerd, maar het heeft nog niet geholpen.

In trainingen kom ik vaker mensen tegen die problemen hebben met een leidinggevende. Hij of zij hoeft geen hork te zijn om wel een lastige gebruiksaanwijzing te hebben. Sommigen vinden dat hun goede ideeën juist niet worden opgepikt door hun leidinggevende. Anderen missen waardering. Het kan ook zijn dat je ‘gewoon’ graag beter met je leidinggevende wil samenwerken.

Het artikel kan je ook helpen als je op ander vlak samenwerkt met mensen die ‘hoger’ in rang zijn. Bijvoorbeeld in een commissie met hoogleraren of als ondernemingsraad met je bestuurder.

Dit artikel is voor alle mensen die graag meer gedaan willen krijgen bij hun leidinggevende. Het geeft een ander perspectief en tips om meer te bereiken met je baas.

De eerste stap is je realiseren, dat je baas jou nodig heeft om succesvol te zijn. De meeste mensen die ik ontmoet denken dat met name zij afhankelijk zijn van hun baas. Natuurlijk heb je jouw leidinggevende nodig. Stel je echter eens voor dat niemand op de afdeling het hoofd serieus neemt. Hoe zou het hoofd dan functioneren? Ik heb het weleens gezien. De man stond compleet buitenspel en was na een half jaar weer vertrokken. Wil een leidinggevende succesvol zijn, dan heeft hij de medewerkers nodig om zijn/haar doelen te bereiken.

De tweede stap is een verandering van perspectief. In plaats van te denken hoe jouw baas jou zou moeten helpen, bedenk je hoe jij je baas kunt helpen. Hiermee draai je het perspectief om. Deze omslag vraagt wel dat je je eigen gedachten tijdelijk opzij zet. Je moet je frustraties bewaren voor later om helder te kunnen zien wat jouw leidinggevende nodig heeft.

De derde stap is om je in te leven in je leidinggevende. Daartoe kun je jezelf een aantal vragen stellen. Wat zijn de belangen van deze persoon? Waarop wordt hij/zij afgerekend? Wat zijn de doelen en vraagstukken waar deze persoon mee stoeit? Op welke manier werkt deze persoon graag?

De vierde stap is om te kijken hoe jij met jouw favoriete stijl van werken, jouw doelen en jouw kwaliteiten een bijdrage kunt leveren aan het succes van je baas. Dit vraagt de nodige creativiteit. Als je er zelf niet goed uit kunt komen, dan kan het helpen om samen met iemand te brainstormen.

Een grote valkuil bij deze stap is dat je te snel, te veel wilt bereiken.  Het is jou misschien duidelijk hoeveel jij voor je baas kunt betekenen, maar gun de ander de tijd om dat zichzelf ook te realiseren.

Terug naar Mirjam. Zij is een ochtend gaan zitten om op een rij te zetten wat de belangen van haar leidinggevende zijn. Ze realiseert zich dat hij erg gevoelig is voor status en veel waarde hecht aan cijfers. Ze realiseert zich dat ze in gesprekken vooral de discussie aangaat over punten waarop ze het met hem oneens is. Ze besluit om de punten waarop ze het wel met hem eens is vaker te benoemen en in plaats van kritiek te geven, vragen te stellen. Zo komt ze meer over zijn beweegredenen te weten. Al in het eerste gesprek met haar leidinggevende merkt ze dat de sfeer is veranderd. Het kost nog wel wat doorzettingsvermogen om deze verandering vast te houden. Zeker als hij een vervelende opmerking maakt in een vergadering.  Ze merkt echter dat die opmerkingen al minder vaak komen. Afgelopen week vroeg hij voor het eerst wat haar mening was en stemde daar mee in. Ze is blij met de winst die de verandering in perspectief oplevert.

Wil jij meer bereiken met je leidinggevende? Kijk dan hoe jij hem/haar kunt helpen om succesvol te zijn. Dat doe je door je in te leven in de positie van deze persoon. Wat zijn de vraagstukken en doelen waar hij/zij mee te maken heeft? Vervolgens kijk je hoe je met jouw kwaliteiten je baas kunt helpen om succesvol te zijn. Door jezelf ten dienste te stellen van je leidinggevende creëer  je vertrouwen en respect. Daardoor kun je na verloop van tijd veel meer bereiken bij jouw baas.

Dit artikel is gebaseerd op het klassieke Harvard artikel ‘How to manage your boss’. Als je dit interessant vond is dat artikel zeker een aanrader.

*De naam van Mirjam is gefingeerd.

Lees meer artikelen in Blog