In deze rubriek delen klanten hun ervaringen en tips, die jou weer kunnen inspireren om meer voor elkaar te krijgen in je (werkende) leven.

Bijzonder hoogleraar Marjolein ‘t Hart volgde een persoonlijk coachingstraject van 3 maanden en nam deel aan de training Next Level Leadership:

“Ik zie dat heel veel collega’s leidinggevenden met een relatief klein aantal vingerwijzingen heel wat effectiever zouden kunnen zijn en hun werknemers minder ongelukkig.”

Over haar ervaring:

Ik had een pas op de plaats nodig, even tot mezelf komen en niet de hele tijd maar door blijven rennen van het een naar het ander. Ik heb werk met erg veel (soms ook heerlijke) uitdagingen en een gezin waar ik ook een mantelzorgfunctie heb.

Door de coaching van Linda heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Dankzij de tips en besprekingen ben ik ook echt gegroeid, ik ben nu over het algemeen rustiger en weet hoe goed het is om de ander soms echt je volle aandacht te geven. Daarmee word ik zelf effectiever als afdelingshoofd en heb een beter contact met mijn medewerkers (onderzoekers) gekregen.

Door de online cursus Time-management heb ik ingezien dat ik niet alle taken dezelfde waarde en urgentie moet geven. Ik werk nu relaxter. En wat echt super goed is, is dat ik vaak ’s ochtends begin met een taak die wat meer aandacht nodig heeft. Dat is een voorbeeld van routines in het werk waardoor ik meer gedaan krijg.

Ik zou een dergelijk programma zeker aanraden, omdat ik zie dat heel veel collega’s leidinggevenden met een relatief klein aantal vingerwijzingen heel wat effectiever zouden kunnen zijn en hun werknemers minder ongelukkig.

Linda is heel open en flexibel. Ze heeft een goed oog voor de relatie tussen werk en privé en altijd kon een probleem waar ik mee zat zonder moeite meegenomen worden.

Meer over Marjolein:

Prof. Dr. Marjolein ’t Hart is Senior Onderzoeker en Onderzoeksleider van de afdeling Geschiedenis van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat vind je het gaafste in je werk?

Als afdelingshoofd van een onderzoeksgroep geschiedenis is de afwisseling in het werken met verschillende mensen heel erg leuk, en het is een uitdaging om dat op zo’n manier te doen dat je het beste uit hen kan halen. En ik merk dat dat steeds beter lukt!

Wat is jouw tip voor andere werkenden/wetenschappers?

Af en toe een pas op de plaats helpt, even tot jezelf komen, niet de hele tijd door blijven rennen van het een naar het ander. Bestaande routines liggen voor de hand maar zijn niet altijd even efficiënt, vooral niet op de lange duur.

Wat mij vooral fascineert, zowel in mijn onderzoek als in mijn leidinggevende taak, is hoe mensen creatief om kunnen gaan (om zijn gegaan) met beperkte middelen, ook in tijden van tegenslag. Een van mijn projecten richt zich bijvoorbeeld op de economische crisis tijdens de Napoleontische tijd en hoe juist ondernemers en kooplieden met gevarieerde netwerken uit die crisis konden komen.