E-coaching, webinars, online leermodules en apps; de nieuwe media bieden ongelofelijk veel mogelijkheden om tijd en plaats onafhankelijk te leren. Ik volg zelf al enige tijd een online cursus in meditatie. Elke week ontvang ik een les en maak ik mijn huiswerk in mijn eigen tijd. Via een online forum communiceer ik met mijn medestudenten uit de V.S., Frankrijk en Zweden en ik krijg wekelijks feedback van mijn begeleider uit Hawai. Het is voor mij niet alleen een praktische manier om te studeren, maar het leert mij ook veel over hoe je online leert.

Als je kijkt naar alle mogelijkheden die het world-wide-web biedt en wat er allemaal gebeurt in één minuut op het internet, dan is het duidelijk dat dit de wereld flink verandert. Aankopen worden steeds vaker online gedaan. En Facebook is het derde grootste land in de wereld als je haar leden als inwoners zou tellen.

Dat betekent ook dat leren steeds meer zal veranderen. Hier
in China studeren studenten al in de metro op hun I-pad. Je kunt lezingen
luisteren via Youtube U en TED, informatie vinden op wikipedia en uitwisselen met anderen in online fora. Je hoeft dus niet meer op een specifieke tijd in een klaslokaal te zitten, maar kunt in je eigen tijd aan de slag gaan.

Dat betekent ook dat mijn vak als trainer zal veranderen. Naast de bijeenkomsten in een conferentiecentrum of klaslokaal, maak ik nu al gebruik van een online forum ter ondersteuning van het leerproces. Deelnemers kunnen hierop onderling uitwisselen en opdrachten maken, zodat het leren ook tussen de trainingsdagen doorgaat. Coaching doe ik steeds vaker via skype, het scheelt reistijd en is vaak heel effectief. En ik ben ook enthousiast over aanvullende e-coaching via de mail. Wekelijkse opdrachten helpen om het leerproces te integreren op de werkplek.

Toch is het begeleiden van leerprocessen een vak apart. Ik denk dat er ook in de toekomst trainers nodig zijn, die helpen om leervragen aan te scherpen en te kijken wat er nodig is voor deze persoon. De middelen om te leren zijn echter breder geworden. Dat biedt de mogelijkheid om trainingsprogramma’s anders in te richten. De trainer 2.0 staat niet alleen voor de groep, maar verbind mensen ook online, modereert gesprekken en biedt online coaching. Ik vind het een interessante uitdaging om ook in de toekomst mensen te helpen om effectiever en plezieriger te werken.