Je maakt het vast weleens mee. Iemand heeft een probleem en jij weet de oplossing. Maar helaas, jouw goed bedoelde advies wordt niet overgenomen. Een paar voorbeelden:

  • Een collega met te veel hooi op de vork. Jij weet dat ‘nee-zeggen’ de enige oplossing is, maar zij ziet dat zelf niet zo.
  • Als communicatieadviseur zie je meteen hoe het project van je opdrachtgever nog beter in de spotlights kan worden gezet. De opdrachtgever is nog en geeft veel tegenargumenten.
  • Als lid van de medezeggenschap geef je de bestuurder het advies om een plan aan te passen. Op die manier zal er minder weerstand van de medewerkers zijn. De bestuurder vind eigenlijk dat dit de taak van de leidinggevenden is en past het plan niet aan.
  • In de vergadering vertelt je collega dat ze moeite heeft met passieve studenten. Je weet meteen tien manieren om hen beter bij het onderwijs te betrekken. Je adviezen ontmoeten echter alleen ‘ja maar’.
  • Thuis met je partner die een probleem heeft op het werk. Je wilt meteen zeggen: ‘weet je wat jij moet doen…’.

Bij veel adviezen ontstaat er al snel discussie. Je oplossing wordt ontvangen met ‘ja-maar’ en tegenargumenten. Als reactie geef je uitleg en argumenten, maar ze lijken niet echt aan te komen. De ander geeft alleen maar meer tegengas. Als het gesprek is afgelopen heb je weinig vertrouwen dat de ander er wat mee gaat doen.

In veel situaties ben je snel geneigd advies te geven. Je hebt namelijk kennis en ervaring op dit gebied en wilt de ander graag behulpzaam zijn. Hoe kun je er nu voor zorgen dat jouw adviezen wel overkomen? Daarbij kun je veel leren van jouw eigen ervaringen.

Je hebt vast ook weleens aan de andere kant van de tafel gezeten. Je ontvangt zelf een goed bedoeld advies en je slaat het meteen in de wind. Maar er zijn ook situaties waarin een advies precies is waar je op wachtte. Dat heeft te natuurlijk te maken met de aard van het advies en door wie het gegeven wordt, maar ook met de manier waarop het gebracht werd.

In trainingen vraag ik mensen vaak om in hun herinnering terug te gaan naar een waardevol advies, dat ze hebben overgenomen. Op basis van deze herinnering vraag ik ze na te denken over wat maakte dat ze het advies hebben overgenomen. In deze oefening ontdekken ze vaak persoonlijke maar ook algemeen geldende regels over effectief adviseren.

Belangrijk voor het succes van je advies is dat de ander zich begrepen voelt. De ander moet het idee hebben dat je snapt waar hij/zij het over heeft en dat jouw oplossing ook aansluit bij zijn/haar situatie. De belangrijkste tip bij het effectief adviseren is dan ook om te luisteren, samen te vatten (om te laten merken dat je het hebt begrepen) en vervolgens door te vragen. Dit betekent dat je het adviseren uitstelt, om zo je effectiviteit te vergroten. Als je vervolgens je advies geeft kun je dan inhaken op de situatie van de ander, waardoor je aan overtuigingskracht wint. Bovendien voorkom je dat je een oplossing aandraagt die de ander al heeft geprobeerd. Kom je alsnog in een discussie terecht, dan kan je altijd weer terugvallen op de techniek van vragen stellen.

Veel adviezen worden in de wind geslagen, terwijl anderen wel degelijk van jouw kennis en ervaring kunnen profiteren. Wil jij dat je advies vaker wordt overgenomen? Zorg dan dat je de situatie van de ander goed in beeld brengt. Weet wat de ander al heeft geprobeerd en waar zij precies tegenaan loopt. Op basis daarvan vergroot je het rendement. Wil je jouw succesrecept voor effectieve adviezen ontdekken? Doe dan de onderstaande oefening.