Dat vertrouwen belangrijk is in samenwerking is bij veel mensen wel bekend. Toch wordt het nog vaak afgedaan als een ‘zachte’, ongrijpbare factor. Covey laat niet alleen zien hoe belangrijk vertrouwen is. Hij maakt ook zichtbaar hoe het kosten naar beneden brengt en besluitvorming versneld. Kortom hoe vertrouwen de basis is voor effectieve samenwerking en slagvaardige organisaties. Niet voor niets is de ondertitel: the one thing that changes everything.

Enkele highlights

Covey werkt het begrip vertrouwen uit. In het dagelijkse taalgebruik denken we vaak dat vertrouwen een kwestie van karakter is. Hij/zij is nu eenmaal te vertrouwen. Ondanks dat iemand betrouwbaar is, heeft vertrouwen ook te maken met competentie. Covey geeft het voorbeeld van zijn vrouw, die een operatie moet ondergaan. Ze vertrouwt haar man, maar zal zich niet door hem laten opereren. Vertrouwen is ook gebaseerd op vaardigheden die iemand bezit en resultaten die deze persoon eerder heeft behaald.

Heel bruikbaar is het begrip ‘smart trust’. Het geeft handvatten om te beoordelen of het slim is om iemand vertrouwen te geven. Bijvoorbeeld door bewust te analyseren of iemand geloofwaardig is op basis van eerdere resultaten. Door slim vertrouwen te geven voorkom je dat je te goed van vertrouwen bent en in de boot wordt genomen. Maar misschien nog wel belangrijker, het voorkomt ook dat je kansen mist, doordat je te wantrouwend bent.

Wat Covey in dit boek heel duidelijk laat zien is dat er grote kosten aan wantrouwen verbonden zijn. In persoonlijke relaties lopen we plezier mis als we de intenties van iemand te negatief inschatten. Overmatige bureaucratie is een prijs die we betalen een gebrek aan vertrouwen op maatschappelijk en organisatie niveau.

Interessant voor leidinggevenden, ondernemingsraden en persoonlijke ontwikkeling

Dit boek geeft woorden en tekst om een ‘zacht’ begrip als vertrouwen ‘hard’ te maken. Het geeft handvatten om vertrouwen binnen organisaties bespreekbaar te maken. Met dit boek in de hand kun je vertrouwen op de agenda te zetten en de effectiviteit van jouw organisatie vergroten, als OR-lid of leidinggevende.

Het boek geeft leidinggevenden ook de kans om aan hun eigen betrouwbaarheid te werken (zoals deze o.a. door medewerkers wordt waargenomen). Hiertoe geeft Covey 13 gedragingen weer, die betrouwbaarheid vergroten.

Ook als je als wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, geeft het boek je interessante handvatten.

Voor ondernemingsraden biedt dit boek niet alleen de kans om het onderwerp op de agenda te zetten, maar ook om de verhouding met de bestuurder onder de loep te nemen. In veel medezeggenschapsorganen is het schipperen tussen te veel en te weinig vertrouwen naar de bestuurder. Met name het begrip ‘smart trust’ is een mooie aanleiding voor onderling gesprek over hoeveel vertrouwen je hebt in de organisatie en haar bestuur. Tevens biedt het boek kansen om structureel te werken aan het vertrouwen in de OR.