Een case voor Huijgens ING.

  • Eigenwijze professionals, die soms lastig aan te sturen zijn. Bijvoorbeeld dat genomen besluiten slecht geaccepteerd worden en er voortdurend discussie blijft.
  • Medewerkers die de verantwoordelijk bij het hoofd van de afdeling leggen, terwijl je graag zou willen dat ze het zelf oppakken.
  • Veel tijd gaat op aan discussie en het oplossen van urgente problemen, waardoor je niet (voldoende) toekomt aan hetgeen voor jou echt belangrijk is, zoals bijvoorbeeld eigen onderzoek en het uitwerken van toekomstplannen.
  • Moeite om samenwerking en collegialiteit binnen de afdeling te bewerkstelligen, omdat iedereen bezig is met het eigen onderwerp op het eigen eilandje.

Dit waren vragen waar het MT van het Huijgens ING, een toonaangevend instituut van de KNAW tegenaan liepen. Ik raakte met ze in gesprek, omdat ze op zoek waren naar een leiderschapstraining. De uitdagingen die zij noemden zijn zeker niet uniek. Het zijn bekende problemen waar veel leidinggevenden in kennisintensieve organisaties tegenaan lopen.

Een andere stijl van leidinggeven

De MT-leden van het Huijgens ING staan, net als andere academisch leiders staan voor een uitdagende taak. Zij geven niet alleen inhoudelijk richting aan onderzoek en de toekomst van hun afdeling/organisatie, maar ook op het gebied van management en leiderschap wordt er veel van hun verwacht. En daarbij hebben ze ook nog te maken met een hele bijzondere groep medewerkers: de slimme academische professionals.

Leidinggeven aan academische professionals, een ingewikkelde taak

Leidinggeven aan academische professionals staat bekend als een ingewikkelde taak en dat wordt ook onderbouwd door onderzoek.  Aan de ene kant hebben professionals veel kennis in huis en zijn ze vaak hoog gemotiveerd, aan de andere kant is het vaak lastig om ze aan te sturen. Leidinggeven aan deze academici in een kennisintensieve context vraagt dan ook om bijzondere vaardigheden en een andere stijl van leidinggeven.

“Ik zie dat heel veel collega’s leidinggevenden met een relatief klein aantal vingerwijzingen heel wat effectiever zouden kunnen zijn en hun werknemers minder ongelukkig.”

Training: next level academic leadership

In de high impact training ‘next level leadership’, die ik bij Huijgens ING heb gegeven, leer je razendsnel hoe je academische professionals nog effectiever kunt aansturen. We gaan praktijkgericht aan de slag met eigen casuïstiek ondersteunt door relevante theorie. Hierdoor halen we met een minimum aan tijdsinvestering een maximum aan resultaat. Resultaat dat direct merkbaar is voor jou en je teamleden.

Het programma bestaat onder andere uit trainingsdagen, maar het leren wordt ook ondersteund met tussentijdse coaching, online modules en ‘grow your leadership intervisie sessies’. Hiermee krijgen de deelnemers direct input op de actuele dilemma’s die ze tegen komen in het dagelijkse werk. Dit zorgt voor een enorme versnelling in het leren.

Wat levert het op?

  • Handige tools bij problemen
  • Inzicht waar weerstand vandaan komt en wat je eraan kunt doen en
  • Zelfvertrouwen…

…waren een greep uit de resultaten die deelnemers noemde. Of zoals één deelnemer het omschreef:

“Een merkbare stap vooruit in mijn invulling van de leiderschapsrol.

Naast de praktische tips en oefeningen is het ook prettig om de tijd te hebben om samen met collega’s van gedachten te wisselen over het leiderschap in de organisatie.

De opdrachtgever Michiel Angenent zou de training ‘Next level leadership’ ook  aan andere teams aanraden. “Ik heb de indruk gekregen dat de deelnemers er op individueel niveau en als team veel aan hebben gehad. Wat ik hoorde was dat de aandacht voor persoonlijke leiderschapsstijl en –problematiek werd gewaardeerd en dat deze ook nog eens samenging met een goede begeleiding van het hele team.”

Resultaat van de training is dat de deelnemers zich steeds sterker als leidinggevende zijn gaan opstellen. Maar ook de onderlinge contacten en de vertrouwensbasis binnen het MT zijn versterkt. Dat heeft ertoe geleid dat de team-leden nu bij een probleem eerder bij elkaar te rade gaan dan voor de training.

Michiel Angenent
Lees meer artikelen in cases