Hoeveel procent draagt IQ bij aan carrieresucces, volgens de laatste onderzoeken?

a. 50 tot 60 %
b. 35 tot 45 %
c. 23 tot 29 %
d. 15 tot 20 %

Het correcte antwoord: tussen 4 en 10 %.

Daniel Pink gebruikt dit voorbeeld in zijn boek A whole new mind: why right-brainers will rule the future om twee punten te maken.

Ten eerste: in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, speelt intelligentie een veel kleinere rol in loopbaansucces, dan algemeen wordt aangenomen. Het zijn niet logica, analyseren en rechtlijnige intelligentie (gezeteld in de linkerkant van ons brein) die succes bepalen. Juist de eigenschappen van de rechterkant van ons brein, zoals voorstellingsvermogen en empathie zijn de kwaliteiten die bijdragen aan succes.

Pink is niet de eerste die dit constateert. Daniel Goleman, stelde al in zijn eerste boek over Emotionele Intelligentie dat uitkwam in 1995, dat je weliswaar een bepaald niveau van intelligentie nodig hebt om een functie binnen te komen, maar dat succes vervolgens met name wordt bepaald door onder andere sociale vaardigheden en het vermogen om jezelf te motiveren. Oftwel EQ en niet IQ is de doorslaggevende factor voor loopbaansucces.

Wat Pink toevoegt is het cruciale belang van deze vaardigheden voor de werkende van de toekomst. Als gevolg van de toenemende automatisering, globalisering en materiële overvloed zullen deze vaardigheden alleen nog maar aan belang winnen. Mensen die de rechterkant van hun brein weten aan te spreken, bijvoorbeeld doordat ze beschikken over inlevingsvermogen en/of in staat zijn om verhalen te vertellen, zullen vele malen succesvoller zijn, dan degenen die alleen uitgaan van hun logische redeneervermogen en inhoudelijke kennis.

Wat is dan het tweede punt dat bij de bovenstaande vraag gemaakt wordt? Als je de vraag aan het begin van dit artikel netjes hebt beantwoord, heb je waarschijnlijk gekozen uit een van de aangegeven antwoordcategorieën. En was je vervolgens waarschijnlijk verbaast dat het juiste antwoord ontbrak. Jezelf beperken tot de aangegeven antwoorden is een symptoom van doorgeschoten links gericht denken. Juist het vermogen om ‘buiten de lijntjes te kleuren’ is een belangrijke eigenschap voor de werkende van de toekomst.

Zin om meer te horen over de eigenschappen voor loopbaansucces in de toekomst? Kom naar de workshop voor Verschilmakers op 27 juni in Eindhoven.

Lees meer artikelen in Blog