**Nieuw: wil jij graag meer zichtbaarheid met de OR, zonder er veel tijd aan te besteden? Kijk hier!**

 • Hoe beïnvloeden we de bestuurder?
 • Hoe krijgen we invloed in de organisatie?
 • Hoe betrekken we de achterban?

Waar loop je als OR tegenaan?

Medezeggenschap is een mooi, maar ook een moeilijk vak. Mooi, want je kunt echt wat betekenen in de organisatie. Moeilijk, want het is niet eenvoudig om invloed uit te oefenen.

Als OR-lid krijg je te maken met verschillende partijen, zoals de bestuurder en de achterban. Daarbij moet je rekening houden met verschillende belangen en voortdurend schakelen in je communicatie. Soms raken problemen jou persoonlijk. Dan is het lastig om afstand te houden.

Je hebt altijd een kennisachterstand ten opzichte van bestuurder en beleidsmedewerkers, zoals het hoofd P&O. Het is dan lastig om jouw kennis uit de praktijk te benutten. Bovendien moet je alle informatie boven tafel krijgen en zorgen dat je de stukken op tijd ontvangt. Bestuurders zijn vaak handig in hun communicatie, waardoor het lastig kan zijn om weerwoord te geven. Dat geeft sommige OR-leden het gevoel dat ze niet serieus worden genomen in de organisatie.

De successen die je behaalt, zijn vaak minder zichtbaar. Dat maakt het lastig om gemotiveerd te blijven. Zeker als de achterban alleen betrokken is, op het moment dat het henzelf aangaat.

Ook de samenwerking in het team is niet altijd eenvoudig. Je zit in de OR met andere gekozen vrijwilligers, die hele verschillende achtergronden hebben. Daarom kan het zijn dat je in vergaderingen in onderwerpen verzand of praat over zaken waar je niks aan kan doen.

Medezeggenschap is een vak dat je kunt leren

Het scholingsrecht geeft de mogelijkheid om een sterke OR te worden. Ik bied meerdaagse maatwerktrainingen en workshops met onderwerpen als:

 • WOR (verdieping)
 • Samenwerken met de bestuurder
 • Speerpunten en visie bepalen
 • Vaardigheden: communicatie, effectief vergaderen, beïnvloeden, onderhandelen en, assertiviteit
 • Teambuilding en samenwerken
 • Stukken beoordelen en snellezen
 • Aantrekkelijk schrijven voor de achterban
 • Schrijven van adviezen

Daarnaast help ik ondernemingsraden inzicht te krijgen in complexe onderwerpen als organisatieontwikkeling en competentiemanagement bij advies- en instemmingsaanvragen. Ook faciliteer ik gesprekken met Raden van Bestuur en andere managers.

Wil je al lezend leren? Koop dan De OR op zak: een handzame basis voor effectieve medezeggenschap.

Aanpak en resultaat

Ik heb zelf 5 jaar ervaring in de medezeggenschap aan de Universiteit Utrecht en combineer dat met mijn kennis over invloed en communicatie om jullie medezeggenschap effectief te maken.

In gesprek met jullie OR kijk ik wat er nodig is en maak ik een voorstel voor een training. Daarin gebruik ik leuke werkvormen als de ‘wall of wonder’, het worldcafé en werken met praktijksituaties.

Een greep uit de resultaten:

 • Leuke en effectieve samenwerking in het team.
 • Weerwoord bij antwoorden van de bestuurder.
 • Grip op de stapels papier, die je als OR-lid krijgt.
 • Eerder betrokken in de besluitvorming en een pro-actieve rol voor de OR.

Ervaring

Hieronder vind je een aantal projecten, die ik heb gedaan.

 • Training voor een Fusieplatform in de zorg voor Schouten en Nelissen Medezeggenschap en Arbeidsverhoudingen.
 • Workshop Stukken beoordelen en snellezen voor ondernemingsraden.
 • Ontwikkeling en uitvoering opleidingsplan bij een ondernemingsraad in de verslavingszorg voor Schouten en Nelissen Medezeggenschap en Arbeidsverhoudingen.

Referentie:  “Prima gedaan! Lijkt mij niet altijd makkelijk om bij onze groep het overzicht te bewaren en de lijn van de training vast te houden.” – deelnemer (m) OR training in de zorg.