De kracht van het compliment

Waardering is van essentieel belang voor het welbevinden op het werk. Toch laten verschillende onderzoeken zien dat er op de werkvloer te weinig aandacht aan wordt besteed. Terwijl een compliment weinig kost, maar veel oplevert.

Effect 1: complimenten geven een positief gevoel bij de ontvanger en de gever.

Stralende ogen en een glimlach: een compliment levert direct een positief gevoel op bij de ontvanger. Gelukkig kan de gever er direct van meegenieten, want door de spiegelneuronen in onze hersenen genieten wij mee van de glimlach van de ander. Maar ook als het compliment niet zo ronduit wordt ontvangen, wordt er vaak wel stiekem genoten. Een compliment levert dus direct een positief gevoel op.

Effect 2: complimenten bevorderen de prestaties.

Als je een compliment krijgt over je werk bevordert dat jouw betrokkenheid. Je krijgt zin om je verder in te zetten, want waardering is een belangrijke basisbehoefte van mensen. Feedback zorgt er bovendien voor dat je weet wat je goed doet. En dat is belangrijk om te weten! Te vaak hebben mensen het gevoel dat ze niet precies weten wat er van hun verwacht wordt en dat ze ‘zwemmen’. Dat maakt dat je niet precies weet waar je je energie het beste op kunt richten. Met gerichte energie kun je meer resultaat behalen.

Effect 3: complimenten maken leren gemakkelijker en leuker en geven meer resultaat.

Je leert van je fouten, maar je groeit van je successen. Te vaak staan we alleen stil bij wat er verkeerd gaat en hoe dat beter kan. We kijken veel te weinig naar wat er wel goed gaat en hoe we dat verder kunnen uitbouwen. Terwijl leren vanuit je successen veel gemakkelijker en leuker is. Juist als je aan het leren bent maken complimenten het verschil tussen in je oude gedrag blijven hangen of doorzetten om nieuw gedrag toe te passen.

Effect 4: complimenten zorgen voor een omslag bij jezelf en in de cultuur van de organisatie.

Eén compliment geeft korte tijd een positief gevoel. Geef je structureel complimenten dan kan er een omslag plaatsvinden bij jezelf en in je organisatie. De focus op complimenten geven maakt dat je meer aandacht geeft aan het positieve en dat kan verassende resultaten hebben. Onderzoek van Barbara Fredrickson laat zien dat positiviteit een omslagpunt heeft van drie tegen één. Heb je drie keer meer aandacht voor het positieve dan voor het negatieve, dan vind er een omslag plaats waardoor je niet alleen meer positief bent, maar gaat floreren. Onderzoek laat vele positieve effecten van positiviteit zien, van een betere gezondheid tot gemakkelijker problemen kunnen oplossen.

Stel dat wij met elkaar meer aandacht besteden aan erkenning en waardering voor elkaar. Wat zou er dan veranderen? Hoe zouden we dan werken met elkaar? Ik geloof dat werken niet alleen veel leuker zou worden, maar dat we ook veel meer voor elkaar zouden krijgen. Met jouw aandacht voor complimenten kan je anderen inspireren om dat ook te doen. Als 30% van de mensen in een organisatie meedoen is er voldoende kritische massa om een verandering te bewerkstelligen.

Conclusie

Waardering lijkt in organisaties een schaars goed, terwijl erkenning veel positieve effecten oplevert. Complimenten zorgen voor een positief gevoel, ze bevorderen de prestaties en maken leren gemakkelijker en leuker. Pas je het complimenteren vaker toe, dan kan het leiden tot een structurele verandering in jezelf en in je werkomgeving. Reden genoeg om het complimenteren vaker toe te passen. Complimenten kunnen met weinig kosten leiden tot grootse resultaten.